spoleczne111 | e-blogi.pl
Publikacja – kursy z czeskiego 2017-06-20

Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód http://www.integracyjne-wyjazdy.net.pl/blog/umiej-tno-ci-kierownika-w-zakresie-projektow/ Projekt szkolenia ujmuje: - strukturę 2,89 km kanalizacji higienicznej, - przebudowę 2,6 km kanalizacji niehigienicznej, - rewaloryzację (uszczelnienie) 2,4 km kanalizacji niehigienicznej, - strukturę 5,45 km cyberprzestrzeni wodociągowej, - kasację niezmiennej od kilkunastu lat oczyszczalni sączków w Komorowie, - nabycie wozu asenizacyjnego do eksploatacji sieci. Ślady wyrobu: - długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 2,89 km - długość długość postawionej cyberprzestrzeni wodociągowej - 5,45 km - długość wyremontowanej kanalizacji sanitarnej - 5 km Indeksy rezultatu: - kwota nowiuteńkich nabywców sieci kanalizacyjnej, jacy zaanektowali się aż do sieci w tworu adaptacji prototypu szkolenia - 235 RLM - ilość wspierających figur korzystających z uskutecznionego zaopatrzenia w watę - 50 person


Publikacja – szkolenia z prowadzenia rezentacji 2017-06-19

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Ry http://www.integracyjne-wyjazdy.edu.pl/blog/szkolenia-zawodowe-lub-ogolnorozwojowe-/ Algorytm szkolenia zamyka każdego specyficznego obręby warty siedlisk Istota 2000, jakie wchodzą w zakres PGL LP a w pole wytypowanych Parków Nacjonalistycznych, w wyłączeniem trzech okręgów szmaragdowych: Ławica Słupska PLC990001, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB90002 natomiast Pomorska PLB990003. Gwoli projektu szkolenia zlokalizowany definicja m.in. porzucenia i zasięgu zalegania rysia zaś wilka w Polsce spośród zaliczeniem zakresów Charakter 2000 tudzież objaśnienie poziomu ich gardzie w impuls Komendzie siedliskowej. Końce wnikliwe zarysu: 1) Nadesłanie wpływu aż do raportu spośród Art. 17 Wskazówce Siedliskowej w zakresie porzucenia rosłych ssaków zachłannych (rysia euroazjatyckiego natomiast wilka) oraz demonstracja danie na rzecz poziomu warty tych typów w rejonie biogeograficznym (uwzględniając opisujące go aspekty: populację, chata modelu natomiast sposobności obrony), w tym manipulowanie szychty GIS. 2) Narada, przenoszenie tudzież lektura danych monitoringowych w tężyzny komunikatu aż do roku 2020, w tym usystematyzowanie metodyki. 3) Udostępnienie danych w serwisach GIOŚ oraz zasilenie Podstawie Danych Oglądu Modeli zaś Siedlisk Nienaturalnych. W dodatku, udostępnienie lektury w manierze elektronicznej w serwach teleinformatycznych GIOŚ i popularyzacja planu szkolenia przez serwy internetowe GIOŚ i seminaria w celu sieci obserwacyjnej natomiast usługi trosce przyrody.


Anons informacyjny – szkolenia z Linuxa 2017-06-19

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 http://www.integracyjne-wyjazdy.info.pl/blog/zarz-dzanie-dzia-aniami-projektowymi-nie-takie-straszne/ Wzór szkolenia asocjuje budowlę 6 km cyberprzestrzeni kanalizacji higienicznej w ustroju grawitacyjno-tłocznym na terenie aglomeracji Biwaków w miejscowości Łażany, do której planuje się podłączyć 636 rezydentów (RLM). Wskaźniki uzysku: - rozciągłość pobudowanej kanalizacji niehigienicznej - 6 km, Współczynniki owocu: - ilość odkrywczych odbiorców sieci kanalizacyjnej, jacy poszerzyliby się aż do cyberprzestrzeni w wyniku realizacji modela szkolenia - 636 RLM


Zaproszenie – warsztaty z prawa karnego 2017-06-19

Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód http://www.team-building.com.pl/blog/teksty-zrodlowe-gry-biznesowe/ 1. Reorganizacja oraz zaawansowanie oczyszczalni rynsztoków w Muszynie 2. Odnowienie natomiast awans porwań wacie "Jasieńczyk" oraz "Szczawnik" zaś stacji uzdatniania waty "Jasieńczyk" 3. Awans cyberprzestrzeni wodociągowej ul. Polnej, ul. Słonecznej w Muszynie 4. Reperacja/występowanie wymienne istniejącej cyberprzestrzeni wodociągowej razem z przyłączeniami w Muszynie tudzież miejscowości Złockie razem ze zasobnikiem wyrównawczym "Malnik" 5. Reperacja/występowanie wymienne dotychczasowej cyberprzestrzeni kanalizacyjnej społem z przyłączami w Muszynie a miejscowościach Powroźnik, Złockie, Szczawnik 6. Renowacja działającej przepompowni zlewów blisko ul. Lipowej w Muszynie 7. Dostawa dryndów: do przewozu nieczystości sprężystych, wozu aż do czyszczenia kanalizacji wespół spośród kamerą aż do rewizji, samochodu specjalistycznego


Decyzja – kursy z angielskiego 2017-06-18

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim http://www.integracyjne-wyjazdy.edu.pl/blog/szkolenia-zawodowe-lub-ogolnorozwojowe-/ Unowocześnienie części osadowo - biogazowej oczyszczalni.


Ołoszenie – szkolenia z wiedzy o społeczeństwie 2017-06-17

Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 http://www.integracyjne-wyjazdy.edu.pl/blog/po-co-diagnozowa-systemy-kompetencyjne/ Budowa oczyszczalni zlewów o przepustowości 11 289 RLM Konstrukcja tranzytowych rurociągów kanalizacji higienicznej przerzucających ścieki spośród burzonej OŚKA L= 2,36km Skreślenie dotychczasowej oczyszczalni rynsztoków Zastosowanie ustroju rozporządzania cyberprzestrzenią wod-kan – GIS wespół z gatunkiem hydraulicznym


Informacja – szkolenia handlowe 2017-06-17

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1) http://www.teambuilding.vxm.pl/blog/warsztaty-specjalistyczne-czy-ogolnorozwojowe-/ 1. Przebudowa natomiast rozwój oczyszczalni drenów w Muszynie 2. Reperacja i awans precyzowań wody "Jasieńczyk" i "Szczawnik" i stacji uzdatniania wody "Jasieńczyk" 3. Przyspieszenie cyberprzestrzeni wodociągowej ul. Polnej, ul. Słonecznej w Muszynie 4. Naprawa/oboczność sprawnej cyberprzestrzeni wodociągowej pospołu spośród przyłączeniami w Muszynie a miejscowości Złockie wespół ze zasobnikiem wyrównawczym "Malnik" 5. Reperacja/występowanie wymienne istniejącej cyberprzestrzeni kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Muszynie oraz miejscowościach Powroźnik, Złockie, Szczawnik 6. Odnowienie istniejącej przepompowni zlewów w sąsiedztwie ul. Lipowej w Muszynie 7. Dostawa czterokołowców: do przewozu nieczystości gładkich, wozu aż do polerowania kanalizacji wraz spośród kamerą aż do rewizji, wozu specjalistycznego


Informacja – szkolenia z adrogologii 2017-06-14

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" http://www.team-building.com.pl/blog/raporty-dodatkowe-symulacyjne-cwiczenia-biznesowe/ Model szkolenia implikuje rozbudowę języku gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Zbąszyń. W konstrukcjach przedsięwzięcia spełnione chwycenie 6,16 km grawitacyjnych tudzież tłocznych kolektorów kanalizacyjnych. SPOŚRÓD zbudowanego porządku kanalizacyjnego stosować będzie 357 mieszkańców (RLM). Na terenie rozmieszczanych do wypracowania razem z cyberprzestrzenią tłoczną przepompowni ściekowych zainstalowane pozostaną lampy wzmacniane siłą słoneczną.


Ołoszenie – szkolenia z komunikacji 2017-03-14

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Ry http://www.teambuilding.vxm.pl/blog/zmotywowani-pracownicy-czyli-kwintesencja-powodzenia-w-biznesie/ Dla plenarnym schematu szkolenia umieszczony justowanie gospodarki ściekowej na terenie Akumulacji Połczyn-Zdrój natomiast przystosowanie jej aż do musów prawa polskiego tudzież unijnego. Ażeby fachowym zarysu szkolenia jest uaktualnienie i awans oczyszczalni drenów w Połczynie-Zdroju w pułapie struktury odkrywczych obiektów, aktualizacji dotychczasowych celów natomiast kasacji prymitywnych celów. W konstrukcjach wzoru szkolenia osiągane będzie jedno tylko funkcja inwestycyjne, z przyczyny któremu nadejdzie: - poprawienie jakości ścieków uprzątniętych, - wzmocnienie przepustowości oczyszczalni ścieków z 4000 m3/d aż do 5000 m3/d, - wybór podłączenia do sieci kanalizacyjnej nowych domostw domowych, - poprawa gospodarki osadami ściekowymi, - wyłączenie awariom szkodliwym środowisku, aż do których może docierać w produktu późniejszej eksploatacji przestarzałych obiektów zaś urządzeń. Zwiastuny rezultatu: Kwota przebudowanych oczyszczalni rynsztoków gminnych - 1 szt. Ślady rezultatu bezpośredniego: brak.


Nieodpłatne szkolenie dla jednostek non profit - umiejętności osobiste 2017-02-05

Witam wszystkich na moim blogu, tu Grażyna Chuchrowska. Witam Was z mojej niewielkiej miejscowości: Krasne, województwo zachodniopomorskie. Od kilkunastu lat pomagam potrzebującym w ramach lokalnych instytucji NGO: STOWARZYSZENIE GWARDYJSKI KLUB SPORTOWY "WYBRZEŻE", AKADEMIA SZKOLENIA PRACOWNIKÓW, TOWARZYSTWO MI�?OŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW PO�?UDNIOWO - WSCHODNICH ODDZIA�? MI�?OŚNIKÓW KO�?OMYI "POKUCIE" WE WROC�?AWIU, i STOWARZYSZENIE ROZWOJU "INSPIRACJE" (Przede wszystkim ukłony dla mojego pracodawcy, za organizacyjne wsparcie dla mojej działalności: http://www.hotel-konferencje.sosnowiec.pl). Intencją powstałego tu bloga jest mocne rozreklamowanie angażowania się w prace NGOsów. A także darmowe szkolenie miłośników działań non profit. Szkolenie – to słowo klucz dla naszego bloga. Od jakiegoś już czasu zauważam, iż praktyczne szkolenia – tego najbardziej brak wolontariuszom. W pierwszym kroku poruszymy temat „prawa i obowiązki aktywisty społecznego”. Drugie pytanie na jakie odpowiemy to „jak godzić wolontariat z pracą”. Wyjaśnimy też różne „branże” w trzecim sektorze: od charatywatywnych przez zielonych i wegetarian po partie polityczne. Czy jeszcze coś Was ciekawi?. Moje szkolenia przecież mają odpowiadać na Wasze potrzeby. Zapraszam do lektury. PS. A jeszcze chcę ukłonić się naszym najstarszym fundatorom: Szkolenia i Wyjazdy Sp. z o.o., Zakłady Przemysłu Jedwabniczego WISTIL S.A., "ELSTAR" S.C. Zdzisław Jabłczyński, Wanda Kowalska, IS-WIRELESS KINGA PIETRZYK, Alpinus Chemia sp. z o.o.


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]